Internet IP adres E-Zorg

Er zijn diensten op Internet die filteren op IP adressen. Een publiek IP adres is uniek voor een organisatie of netwerk.

IP adressen

E-Zorg gebruikt de volgende IP adressen op Internet: 37.9.216.64/27.
De IP reeks loopt van 37.9.216.64 tot en met 37.9.216.95

Maakt u gebruik van E-Zorg en gaat u het internet op via de E-Zorg proxy servers of direct dan maakt u ook gebruik van dit publieke IP adres van E-Zorg. Deze is niet specifiek voor u, maar generiek voor E-Zorg.

Mocht een dienst zoals u vragen om een publiek IP adres door te geven, dan kunt u verwijzen naar dit artikel.

VECOZO

Door VECOZO wordt gevraagd om de registratie van IP-adressen in de systeemcommunicatie (systeemcertificaat).
Controleer of de IP-adressen van E-Zorg ingevoerd moeten worden of dat u bij uw softwarepartij moet nagaan welke IP-adressen ingevoerd moeten worden.
https://www.vecozo.nl/support/controle-op-ip-adressen/gebruik-maken-van-een-softwarepartij/onze-organisatie-maakt-gebruik-van-e-zorg-wat-moet-ik-registreren/

Afdrukken

Gerelateerde artikelen

Antwoord niet gevonden?
Klik op onderstaande link om u vraag aan de helpdesk te stellen
Stel uw vraag